Sigtuna kommun

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Ansök om Bygglov hos Sigtuna kommun

Att bygga nytt, göra en tillbyggnad, eller genomföra förändringar på en befintlig byggnad kräver ofta formellt godkännande i form av bygglov. Detta säkerställer att ditt byggprojekt överensstämmer med de lokala planbestämmelserna och byggnormerna som gäller i din kommun, representerad här av Sigtuna kommun.

Viktigt att veta om Bygglov:

  • Bygglov krävs för de flesta nya byggnationer, tillbyggnader, och större förändringar på befintliga byggnader.
  • Vissa mindre åtgärder, som mindre tillbyggnader eller förändringar som inte påverkar byggnadens yttre utseende, kan ibland genomföras utan bygglov. Det är dock viktigt att alltid kontrollera med Sigtuna kommun om ditt specifika projekt kräver bygglov.
  • Bygglov säkerställer att byggnaden är säker, hälsosam och uppfyller alla tekniska krav och normer.
  • För att erhålla bygglov krävs inlämning av detaljerade ritningar och beskrivningar av byggprojektet.

För att ansöka om bygglov, kontakta Sigtuna kommun för att få information om nödvändiga handlingar, processen och avgifter. För större byggprojekt kan det även krävas att du anlitar en kontrollansvarig som övervakar att byggnationen följer alla tekniska krav och regler.

För mer information om hur du ansöker om bygglov och för att hitta en kontrollansvarig i din kommun, besök hitta kontrollansvarig.

Auktoriserade byggföretag i Sigtuna kommun

För att förenkla och effektivisera bygglovsprocessen i Sigtuna kommun, kan det vara av stort värde att konsultera auktoriserade byggföretag. Dessa företag är bekanta med de aktuella bestämmelserna och förfaranden som gäller inom kommunen och kan därmed erbjuda en mer problemfri och tillförlitlig hantering av ditt ärende.

Kontaktuppgifter till Sigtuna kommun

Senast uppdaterad 2024-06-07 13:23:13

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla informationen på denna sida aktuell. Det är dock viktigt att komma ihåg att riktlinjer och förfaranden för bygglov kan skilja sig åt mellan olika kommuner. För den mest specifika och aktuella informationen, kan du kontakta din kommun.