Bygglov, vanliga frågor & svar

Startsida > Bygglov, vanliga frågor & svar

Vanliga frågor och svar om bygglov ger dig värdefull information och vägledning för ditt byggprojekt.

Vad är bygglov?

Bygglov är ett tillstånd du behöver för att bygga nytt, bygga ut eller bygga om något på din tomt. Tillståndet utfärdas av byggnadsnämnden i kommunen där bygget ska utföras.

När behövs bygglov?

Bygglov krävs för att uppföra en ny byggnad, göra tillbyggnader eller ändringar av en befintlig byggnad, ändra användningen av en byggnad, utföra vissa markarbeten och vissa andra åtgärder. Det finns undantag för mindre åtgärder som inte kräver bygglov.

Hur ansöker man om bygglov?

Bygglov ansöks hos byggnadsnämnden i din kommun. Processen inkluderar att samla ihop nödvändiga uppgifter och handlingar, skicka in ansökan och invänta handläggning och godkännande. Efter att bygglovet beviljats och inga överklaganden inkommit är det dags att påbörja bygget.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Handläggningstiden för bygglovsansökan är upp till tio veckor, men kan variera beroende på ansökningens komplexitet och kommunens arbetsbelastning.

Vad kostar bygglov?

Kostnaden för bygglov varierar beroende på projektets art och omfattning samt kommunens taxa. Det innefattar ofta en grundavgift plus tilläggsavgifter baserade på byggnadens storlek.

Hur länge gäller ett bygglov?

Ett beviljat bygglov gäller i två år från startdatumet, och projektet måste avslutas inom fem år. Om dessa tidsramar inte uppfylls krävs en ny ansökan om bygglov.

När behövs inte bygglov?

För vissa mindre projekt som attefallshus, tillbyggnader och friggebodar krävs inte bygglov, men det kan krävas en anmälan och ett startbesked från byggnadsnämnden.

Vad händer om man bygger utan bygglov?

Att bygga utan bygglov kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive krav på återställande och böter. Byggnader utan bygglov kan också påverka fastighetens värde negativt vid en försäljning.