Bygglovshandlingar

Startsida > Bygglovshandlingar

Välkommen till vår guide om hur du tar fram ritningar och ansöker om bygglov. Vi har verifierade experter som kan hjälpa dig genom hela processen, från idé till byggstart. Läs vidare för att förstå de olika stegen och vad du kan göra på egen hand och när det är sunt att ta hjälp från en expert.

Idé och Förberedelser

Att ha en tydlig vision är det första steget i att skapa framgångsrika bygglovsritningar. Innan du börjar, se till att samla in all nödvändig information som tomtkarta, fastighetsgränser och lokala byggregler. Detta ger en solid grund att bygga vidare på. Du kan ta kontakt med din kommuns bygglovsavdelning för att beställa tomtkarta och få specifik information om lokala byggregler som gäller för din fastighet.

Kontakt med Expert

När din vision är klar är det dags att anlita en expert. Att samarbeta med professionella arkitekter och ingenjörer kan göra processen mycket smidigare. Vi har verifierade experter som hjälper dig att förvandla dina idéer till konkreta planer och säkerställer att alla krav och bestämmelser följs. Du kan få en kostnadsfri konsultation genom att fylla i formuläret nedan.

Utveckling av Ritningar

Tillsammans med din arkitekt tar ni fram detaljerade ritningar som är nödvändiga för bygglovsansökan. Dessa inkluderar:

  • Planritningar: Visar byggnadens layout, inklusive väggar, dörrar och fönster.
  • Fasadritningar: Illustrerar byggnadens yttre från alla sidor.
  • Situationsplan: Visar byggnadens placering på tomten.
  • Eventuella övriga ritningar.
Förberedelser

Innan du skickar in din bygglovsansökan måste du förbereda alla nödvändiga dokument och ansökningsformulär som du hittar hos din kommun. Förutom ritningarna behöver du oftast en beskrivning av projektet och hur det uppfyller gällande regler och normer. 

Kontrollansvarig

I många fall krävs det att en kontrollansvarig (KA) är utsedd i bygglovsansökan. En kontrollansvarig är en certifierad person som ska se till att byggprojektet uppfyller alla krav enligt bygglagstiftningen och att kontrollplanen följs.

Hur Väljer Man en Kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige ska vara certifierad enligt Boverkets regler och ha den kompetens som behövs för att utföra sina uppgifter i det specifika projektet. Du kan enkelt söka efter certifierade kontrollansvariga i din kommun.

Vid val av kontrollansvarig bör personen du väljer ha erfarenhet av liknande projekt och förstå vilka specifika krav som gäller för ditt bygge. Kontrollansvarig ska utses i bygglovsansökan tillsammans med deras certifikat.

Ansökan

Bygglovsansökan lämnas in till din kommun. Innan du skickar in ansökan är det viktigt att säkerställa att ansökan är komplett och korrekt ifylld. Vanligtvis inkluderar ansökan följande:

  • Fullständiga ritningar.
  • Teknisk beskrivning.
  • Kontrollplan.
  • Eventuella kompletterande dokument som krävs av kommunen.
Handläggning

Efter att ansökan har lämnats in, granskas den av kommunens bygglovshandläggare. Handläggningstiden kan variera beroende på kommun och projektets omfattning. Vanligtvis tar det mellan 8-12 veckor.

Beslut

När handläggningen är klar får du ett beslut. Om bygglovet godkänns kan du gå vidare med ditt byggprojekt. Om det avslås, kan du få hjälp att förstå orsakerna och vad som behöver ändras för att få godkänt.

Kostnadsfri konsultation

Fyll i formuläret nedan med dina kontaktuppgifter och beskriv ditt projekt. Du blir inom kort kontaktad av en bygglovsexpert för en kostnadsfri konsultation.