Personuppgifter och dataskydd

Startsida > Personuppgifter och dataskydd

Personuppgifter och dataskydd

Bygglov.se AB värnar om din integritet. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar och förordningar. Personuppgifter samlas in endast för att förbättra användarupplevelsen och för att tillhandahålla våra tjänster på ett effektivt sätt.

All insamling, behandling och lagring av personuppgifter sker med största säkerhet och konfidentialitet. Användare har rätt att begära tillgång till sina egna uppgifter, begära rättelse eller radering, samt att invända mot behandlingen av sina uppgifter.

Vår integritetspolicy följer strikt de lagar och förordningar som syftar till att skydda personuppgifter. Vi ser till att personuppgifter endast används för avsedda ändamål och att de inte delas med obehöriga tredje parter. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och skydda de behandlade personuppgifterna.