Håbo kommun

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Ansök om Bygglov hos Håbo kommun

När du planerar att bygga nytt, göra en tillbyggnad eller ändra en befintlig byggnad, är det viktigt att först ansöka om bygglov hos Håbo kommun. Bygglov är ett formellt godkännande för att säkerställa att din planerade byggnad eller tillbyggnad följer gällande byggnadsregler och planbestämmelser.

Steg för att ansöka om och erhålla bygglov

 1. Förberedelse:
  • Undersök om det behövs bygglov för ditt projekt.
  • Ta reda på vilka planbestämmelser och byggregler som gäller för din fastighet.
 2. Ritningar och handlingar:
  • Förbered de ritningar och handlingar som krävs för ansökan.
 3. Ansökan:
  • Skicka in din ansökan om bygglov till Håbo kommun.
 4. Handläggning:
  • Efter att ansökan är inskickad påbörjas en handläggningstid.
 5. Beslut:
  • Håbo kommun fattar ett beslut om att antingen bevilja eller avslå bygglovet.
 6. Startbesked:
  • Innan byggstart måste du få ett startbesked från Håbo kommun.
 7. Byggprocessen:
  • Under byggprocessen är det viktigt att följa de godkända ritningarna och villkoren i bygglovet.
 8. Slutbesked:
  • När byggnationen är färdig ansöker du om slutbesked.

För mer detaljerad information är det alltid bäst att kontakta Håbo kommun direkt.

Auktoriserade byggföretag i Håbo kommun

För att förenkla och effektivisera bygglovsprocessen i Håbo kommun, kan det vara av stort värde att konsultera auktoriserade byggföretag. Dessa företag är bekanta med de aktuella bestämmelserna och förfaranden som gäller inom kommunen och kan därmed erbjuda en mer problemfri och tillförlitlig hantering av ditt ärende.

Kontaktuppgifter till Håbo kommun

Senast uppdaterad 2023-12-26 06:07:10

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla informationen på denna sida aktuell. Det är dock viktigt att komma ihåg att riktlinjer och förfaranden för bygglov kan skilja sig åt mellan olika kommuner. För den mest specifika och aktuella informationen, kan du kontakta din kommun.