Anmälningspliktiga åtgärder: undantagfrån bygglov

Startsida > information > Anmälningspliktiga åtgärder: undantagfrån bygglov

För vissa mindre byggåtgärder räcker det med en anmälan till kommunen istället för ett formellt bygglov. Det är viktigt att känna till dessa undantag för att följa regelverket korrekt.

Vad innebär anmälningsplikt?

Anmälningspliktiga åtgärder är byggprojekt som inte kräver bygglov men måste anmälas till kommunen. Detta kan gälla vissa typer av tillbyggnader, ändringar i byggnaden eller uppförande av mindre byggnader som friggebodar och vissa typer av Attefallshus.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder

Exempel på sådana åtgärder inkluderar uppförande av en friggebod på högst 15 kvadratmeter, tillbyggnad inom ramen för Attefallsåtgärder, installation av skorsten och vissa typer av solpaneler. Dessa åtgärder får inte strida mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Anmälningsprocessen

För att anmäla en åtgärd till kommunen behövs vanligtvis ritningar, beskrivningar och ibland tekniska specifikationer. Kommunen har rätt att inom en viss tid granska anmälan för att säkerställa att den uppfyller alla krav och regler.

Krav på bygganmälan

Även om ett bygglov inte krävs måste bygganmälan göras innan arbetet påbörjas. Detta gäller särskilt för åtgärder som påverkar byggnadens struktur, brandsäkerhet eller andra väsentliga aspekter.

Grannars medgivande

I vissa fall, särskilt när åtgärden är nära gränsen till en annan fastighet, kan det krävas medgivande från grannarna. Det är en god praxis att informera och diskutera med grannar även när sådant medgivande formellt inte krävs.

Ytterligare information och hjälp

För att säkerställa att din planerade åtgärd faller under anmälningsplikten och inte kräver bygglov, rekommenderas kontakt med kommunens byggnadsnämnd. De kan ge specifik vägledning för just ditt projekt och de lokala förhållandena.