Uteservering

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Viktig information om att anlägga eller utöka en uteservering, inklusive regler och riktlinjer för markanvändning och gestaltning av utrymmet.

Allmän information om uteserveringar

Uteserveringar är populära inslag vid restauranger, caféer och liknande verksamheter. De bidrar till en levande stadsmiljö och ger gästerna möjlighet att njuta av mat och dryck utomhus. Att anlägga eller utöka en uteservering kräver planering för att säkerställa att den passar in i omgivningen och följer lokala regelverk.

Tillstånd och regler för uteserveringar

För att anlägga en uteservering krävs ofta tillstånd från kommunen. Det är viktigt att ta reda på vilka regler som gäller för din specifika plats, inklusive avstånd till grannfastigheter, tillgänglighet för gående och eventuella restriktioner för ljudnivåer. Kommunen kan också ha specifika krav på möblering och utseende.

Design och placering

Design och placering av uteserveringen bör göras med tanke på komfort, estetik och funktionalitet. Det är viktigt att välja möbler som är hållbara och väderbeständiga. Placeringen bör också optimera användningen av utrymmet samtidigt som den inte hindrar fotgängartrafik eller påverkar närliggande verksamheter negativt.

Miljöhänsyn och säkerhet

Uteserveringar bör planeras med hänsyn till miljön, inklusive god hantering av avfall och återvinning. Säkerheten för både personal och gäster är också viktig, och det bör finnas tydliga vägar för nödutrymning och tillgång för räddningstjänsten.

Sammanfattning och rekommendation

Att anlägga eller utöka en uteservering är ett utmärkt sätt att öka attraktiviteten för en mat- och dryckesverksamhet. Det är dock viktigt att noggrant följa kommunens regler och riktlinjer för markanvändning, design och säkerhet. Ett framgångsrikt projekt kräver god planering och samarbete med lokala myndigheter.