Trädfällning

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Viktig information om trädfällning, en process som påverkar markanvändningen och kan kräva tillstånd beroende på lokala regler och trädens placering.

Allmän information om trädfällning

Trädfällning är en åtgärd som kan vara nödvändig av flera skäl, såsom sjukdom i träden, risk för skador på egendom, eller i samband med byggprojekt. Det är en process som påverkar markanvändningen och kräver noggrann planering för att säkerställa att det utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Regler och tillstånd

I många kommuner krävs tillstånd för trädfällning, särskilt när det gäller större träd eller träd som ligger nära allmänna platser eller grannfastigheter. Det är viktigt att kontrollera vilka regler som gäller i din kommun och att ansöka om nödvändiga tillstånd innan fällningen påbörjas.

Miljöaspekter och ersättning

Trädfällning bör ske med hänsyn till miljön och det lokala ekosystemet. I vissa fall kan det vara lämpligt att plantera nya träd som ersättning. Det är även viktigt att tänka på hur det fällda trädet ska tas om hand, till exempel genom att återanvända det som ved eller för andra ändamål.

Säkerhetsåtgärder

Säkerheten är av största vikt vid trädfällning. Det är viktigt att använda rätt utrustning och tekniker för att undvika olyckor och skador. Det rekommenderas starkt att anlita erfarna och professionella trädfällare för att utföra arbetet.

Sammanfattning och rekommendation

Trädfällning är en viktig åtgärd som bör hanteras ansvarsfullt och i enlighet med lokala regler och miljöhänsyn. Innan arbetet påbörjas är det rekommenderat att kontakta din kommun för information om tillstånd och att anlita professionella trädfällare för att säkerställa att fällningen utförs säkert och korrekt.