Skärmtak

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Information om att bygga nytt skärmtak och att bygga till ett befintligt. Viktiga regler och mått att beakta.

Allmän information om skärmtak

Skärmtak används ofta för att skydda mot väder och vind vid entréer eller andra utomhusplatser. När du planerar att bygga ett nytt skärmtak eller bygga till ett befintligt, är det viktigt att först kontrollera om bygglov krävs. Detta kan variera beroende på takets storlek och placering i förhållande till byggnaden och tomtgränsen.

Regler och bygglov för skärmtak

För skärmtak som är större än 15 kvadratmeter krävs normalt bygglov. Om skärmtaket är mindre än 15 kvadratmeter och placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, kan det också krävas bygglov. Det är alltid rekommenderat att kontakta din kommun för att få information om de specifika reglerna som gäller i ditt område.

Konstruktion och säkerhet

Vid byggande av skärmtak är det viktigt att följa gällande byggnormer och säkerhetsföreskrifter. Taket bör vara stabilt konstruerat för att tåla väderpåverkan som snö och vind. Materialval och konstruktionsteknik bör väljas med hänsyn till både estetik och funktionalitet.

Dimensionering och utformning

Dimensionering av skärmtaket bör anpassas efter byggnadens storlek och arkitektur. Se till att takets lutning och höjd är anpassade för avrinning och estetik. Tänk också på att färg och material bör harmonisera med den befintliga byggnaden för att skapa ett enhetligt utseende.

Sammanfattning och rekommendation

Sammanfattningsvis är det viktigt att noggrant planera ditt skärmtaksprojekt. Kontrollera bygglovsregler, välj rätt material och dimensioner, och följ gällande byggnormer och säkerhetsföreskrifter. För bästa resultat och för att säkerställa att alla regler följs, rekommenderas att ta hjälp av ett auktoriserat byggföretag och att kontakta din kommun för vägledning.