Pool, bassäng

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Att anlägga en pool eller bassäng på din fastighet kan vara ett omfattande projekt som inte bara förhöjer din livskvalitet utan också kan kräva noggrann planering och ibland tillstånd beroende på poolens storlek och placering.

Planering och förberedelse

Innan du börjar med anläggning av en pool är det viktigt att göra en grundlig planering. Detta innebär att överväga poolens storlek, djup, placering på tomten samt vilken typ av pool som passar dina behov bäst. Det är även viktigt att ta hänsyn till hur poolen kommer att påverka din fastighets dräneringssystem och om det finns några underjordiska ledningar eller rör som kan påverkas.

Bygglov och regler

För de flesta poolprojekt krävs det bygglov, särskilt om poolen innebär en permanent struktur. Kravet på bygglov varierar dock beroende på kommun, poolens storlek och om den är ovan mark eller nedgrävd. Det är viktigt att kontakta din kommun för att förstå de specifika reglerna och kraven som gäller i just ditt område. Förutom bygglov kan det också krävas att du följer specifika säkerhetskrav, som staket eller andra skyddsåtgärder runt poolen.

Ändra mark för poolinstallation

Att anlägga en pool innebär ofta att du behöver ändra markens form eller struktur, särskilt för nedgrävda pooler. Detta kan inkludera grävning, borttagning av vegetation, och eventuellt förstärkning av marken för att stödja poolens vikt. En väl genomtänkt dräneringslösning är också kritisk för att hantera vatten som kan samlas runt poolområdet, för att undvika översvämning och erosion.

Miljöaspekter och hållbarhet

När du planerar för en pool är det också viktigt att överväga miljöaspekter och sträva efter hållbarhet. Detta kan innebära att välja energieffektiva pumpar och filtreringssystem, samt att överväga system för återanvändning av poolvatten för trädgårdsbevattning. Att integrera poolen på ett sätt som minimerar negativ påverkan på din fastighets naturliga landskap och ekosystem är också en viktig aspekt.

Rekommendationer

Vi rekommenderar att du tidigt i processen tar kontakt med din kommun för att förstå vilka tillstånd som krävs och vilka regler som gäller för poolbygge på din fastighet. Det kan också vara klokt att anlita professionella företag som specialiserar sig på poolbyggen, då de kan erbjuda värdefull expertis och hjälp genom hela processen, från design till färdigställande. Att noggrant planera och följa alla regler och rekommendationer säkerställer att ditt poolprojekt blir lyckat och hållbart över tid.