Ny bostad i enbostadshus (attefallsregler)

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Att bygga om inomhus i ett enbostadshus enligt attefallsreglerna möjliggör för husägare att effektivt utnyttja sitt boende genom ändringar som inte kräver bygglov. Detta kan inkludera allt från att ändra rumsindelningen till att installera nya köks- eller badrumsinredningar.

Vad är attefallsregler?

Attefallsregler möjliggör vissa byggåtgärder utan krav på bygglov för enbostadshus. Dessa regler tillåter bland annat inredning av ytterligare bostadsutrymme, som en lägenhet inom befintligt bostadshus, ombyggnad inomhus, och tillbyggnader upp till 30 kvadratmeter. Det är dock viktigt att notera att även om vissa åtgärder inte kräver bygglov, kan de fortfarande behöva anmälas till kommunen och uppfylla byggnadsreglerna.

Ändra inomhus utan bygglov

Inomhusändringar som inte påverkar bostadshusets yttre eller bärverk och inte heller innebär skapande av ny bostad kan ofta göras utan bygglov. Detta inkluderar ändringar som att flytta väggar inomhus, renovera kök eller badrum, eller andra renoveringsarbeten som inte påverkar husets struktur eller yttre utseende. Även om bygglov inte krävs, är det viktigt att följa gällande byggnormer och regelverk för el- och VVS-arbeten.

Anmälan till kommunen

För vissa typer av inomhusändringar som omfattas av attefallsreglerna kan det krävas en anmälan till kommunen istället för bygglov. Detta kan inkludera installation av kök eller badrum i en del av bostaden som tidigare inte använts för detta ändamål. Anmälan ska innehålla ritningar och beskrivningar som visar de planerade ändringarna. Kommunen har sedan att granska anmälan för att säkerställa att de uppfyller alla tekniska krav.

Rekommendationer

Innan du påbörjar en ombyggnad inomhus är det rekommenderat att du noggrant undersöker vilka regler som gäller för ditt specifika projekt. Kontakta din kommun för att få vägledning om vilka åtgärder som kräver anmälan eller bygglov. För att säkerställa att alla arbeten utförs korrekt och enligt gällande regler, kan det vara fördelaktigt att anlita professionella hantverkare eller ett auktoriserat byggföretag.