Lusthus och växthus

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Vid byggnation av lusthus och växthus kan bygglov krävas beroende på storlek och placering. Det är viktigt att följa gällande byggnormer och lokala bestämmelser.

Byggnation av lusthus

För att bygga ett lusthus krävs ofta bygglov om konstruktionen överstiger vissa storleksgränser. I allmänhet är det tillåtet att bygga lusthus upp till 15 kvadratmeter utan bygglov, förutsatt att de inte ligger närmare gränsen än 4,5 meter. Det är dock viktigt att kontrollera lokala bestämmelser, då dessa kan variera.

Byggnation av växthus

För växthus gäller liknande regler som för lusthus. Bygglov krävs ofta när växthuset överstiger vissa mått. Även här gäller att byggnationen inte bör ligga närmare gränsen än 4,5 meter utan särskilt tillstånd. I bostadsområden kan det finnas särskilda regler som begränsar storlek och placering av växthus för att inte störa grannars ljusinsläpp och utsikt.