Luftvärmepump, ventilationsaggregat och ventilationshuv

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Installation av luftvärmepump, ventilationsaggregat och ventilationshuv kan påverka byggnadens yttre och därmed kräva bygglov. Viktigt att följa regelverk och lokala bestämmelser.

Installation av luftvärmepump

Vid installation av luftvärmepump bör du beakta dess placering och visuella inverkan på byggnaden. I vissa fall kan installationen kräva bygglov, särskilt om pumpen placeras på en fasad som vetter mot allmän plats eller om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull. Det är också viktigt att följa gällande bullerregler.

Installation av ventilationsaggregat

Installation av ventilationsaggregat kan kräva bygglov om det påverkar byggnadens yttre utseende eller struktur. Det är viktigt att säkerställa att aggregatet är korrekt dimensionerat för byggnaden och att installationen uppfyller gällande energikrav och inte stör byggnadens estetik.

Installation av ventilationshuv

Vid installation av ventilationshuv är det viktigt att dess utformning och placering är anpassad till byggnadens stil och karaktär. För byggnader i känsliga områden eller kulturhistoriskt viktiga byggnader kan specifika krav gälla. I vissa fall kan installationen av ventilationshuv kräva bygglov, beroende på dess inverkan på byggnadens utseende.