Ljusanordning, fasadbelysning

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Vid installation av ljusanordningar och fasadbelysning är det viktigt att förstå de regler som gäller för att erhålla bygglov och andra relevanta tillstånd.

Bygglov för skyltar och ljusanordningar

För skyltar, vepor eller ljusanordningar krävs ofta ett särskilt bygglov, så kallat skyltlov. Detta gäller vanligtvis inom områden som omfattas av en detaljplan och inkluderar både tillfälliga och permanenta skyltar. Definitionen av en skylt innefattar en rad olika objekt, från tavlor och bildskärmar till flaggor, banderoller och ljusprojektioner, som syftar till att förmedla reklam eller information.

Ljusanordningar inom detaljplanerade områden

I områden med detaljplan kan det krävas bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning, särskilt om användningen av ljusanordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen eller om den placeras i anslutning till byggnader eller områden av historiskt, kulturhistoriskt eller miljömässigt värde.

Projektioner och fasadbelysning

Stadigvarande budskap eller belysning som projiceras på en byggnad eller marken kräver ofta bygglov. Detta prövas utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. För tillfälliga evenemang, som inte överstiger fyra veckor, krävs vanligtvis inget bygglov för projicerade skyltar.

Särskilda tillstånd och undantag

Oavsett områdets detaljplan behöver du alltid fastighetsägarens tillstånd för att sätta upp eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning. Det krävs även särskilt tillstånd om skylten eller ljusanordningen placeras närmare än 50 meter från en väg. Dessutom kan kommunen i en detaljplan minska eller utöka bygglovsplikten för ljusanordningar.