Kolonistuga, kolonilott

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Att bygga nytt, bygga till eller göra ändringar på en kolonistuga eller kolonilott innebär att olika regler och bestämmelser för bygglov måste beaktas.

Generella regler för kolonistugor och kolonilotter

För att bygga en ny kolonistuga eller göra tillbyggnader krävs ofta bygglov, speciellt inom detaljplanelagda områden. Även ändringar av fasaden på en kolonistuga faller ofta under kravet för bygglov. Det är viktigt att även få godkännande från koloniträdgårdsföreningen, och i vissa fall kan det finnas specifika avtal som reglerar vad som får byggas på lotten.

Undantag för mindre ändringar

För vissa mindre ändringar, som fasadändringar på kolonistugor, behöver man inte söka bygglov då dessa inte anses som väsentliga ändringar av byggnadens utseende. Det är dock viktigt att inte förvanska eventuellt kulturhistoriskt värde som byggnaden kan ha.

Ingrepp i bärande konstruktioner och installation av eldstad

Ingrepp i bärande konstruktioner eller installation av eldstad i en kolonistuga kräver en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen. Det krävs start- och slutbesked för dessa åtgärder.

Bygglov för nybyggnad av kolonistuga

Vid nybyggnad av en kolonistuga som är mindre än 35 kvadratmeter krävs ofta bygglov, men vanligtvis inte en kontrollansvarig. För stugor större än 35 kvadratmeter är det oftast krav på både bygglov och en kontrollansvarig. Byggnaderna ska utföras på plintar, eftersom de ska vara av tillfällig karaktär och lätt kunna tas bort.

Tillbyggnad av kolonistuga

För tillbyggnad av kolonistugor gäller också krav på bygglov. Liksom vid nybyggnad ska byggnaderna utföras på plintar och det krävs inga kontrollansvariga för dessa åtgärder.

Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnader

Bygglov krävs även för att bygga nya förråd eller växthus, eller för att bygga till befintliga sådana på kolonilotten. Dessa byggnader ska också utföras på plintar och inte på en gjuten platta.