Kiosk, gatukök

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Vid etablering av kiosk eller gatukök är det viktigt att vara medveten om de bygglovsregler som gäller för nybyggnation, tillbyggnad och ändringar både inomhus och av byggnadens yttre utseende.

Krav på bygglov för nybyggnation och tillbyggnation

För att bygga en ny kiosk eller gatukök, eller om du vill bygga till en befintlig byggnad, krävs det oftast bygglov. Detta gäller även för byggnader utan väggar, som större skärmtak, eller serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under längre tid. Vid förflyttning av en byggnad till en ny plats krävs både rivningslov och bygglov.

Ändring av byggnadens användning

Bygglov krävs för att ändra användningen av en byggnad, till exempel från kontor till restaurang eller kiosk. Om en byggnad ändras till att användas för ett väsentligt annat ändamål än tidigare, exempelvis från bostad till kommersiell verksamhet, krävs bygglov.

Ändring av byggnadens yttre utseende

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan krävs bygglov för att ändra utseendet på byggnaden, som att byta kulör, fasadbeklädnad eller material på taket. Detta gäller även vid fasadändringar för att anpassa utseendet till verksamheten i kiosken eller gatuköket.

Inre ändringar och anmälan

Vid inre ändringar, som att ändra rumsindelningen eller utföra större renoveringar, behövs inte bygglov. Dock måste en anmälan göras till byggnadsnämnden om ändringarna berör byggnadens bärande delar, stora förändringar i planlösningen eller vatten- och avloppsledningar.

Anläggningar relaterade till kiosker och gatukök

Enligt plan- och byggförordningen kan det även krävas bygglov för vissa anläggningar som är relaterade till kiosker och gatukök, exempelvis upplag, parkeringsplatser eller andra anläggningar som inte är byggnader men är en del av verksamheten.