Jalusier och markiser

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Vid installation av jalusier och markiser, som ändrar byggnadens yttre utseende, krävs oftast bygglov beroende på byggnadens läge och karaktär.

När krävs bygglov?

För fastigheter i detaljplanerade områden krävs oftast bygglov för att installera jalusier och markiser. Om dessa installationer väsentligt ändrar byggnadens karaktär, anses det vara en fasadändring som kräver bygglov. Detta gäller särskilt för byggnader med kulturhistoriskt värde.

Specifika krav för markiser

För markiser på restauranger och andra verksamheter, speciellt de som är fasta eller har stödben, krävs bygglov. Även hopfällbara markiser som monteras med kassett kräver bygglov. Markiser som går ut över allmän platsmark kräver dessutom polistillstånd och måste placeras på en sådan höjd att de inte hindrar passage för fordon och gående.

Regler för jalusier

Bygglov krävs för jalusier som placeras på utsidan av fönsterglaset, eftersom de anses vara en fasadändring. Om jalusierna istället placeras på insidan av glaset krävs inget bygglov. Detta är särskilt rekommenderat för byggnader med högt kulturhistoriskt värde.

Undantag och specifika situationer

På en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för att sätta upp markiser. Likaså behövs inget bygglov för väl genomsiktliga stöldskydd på insidan av fönsterglaset, såsom rulljalusier med stor öppenhetsgrad.

Rekommendationer

Kontakta din kommun för att få mer information om lokala bestämmelser och riktlinjer relaterade till ditt specifika projekt. Det kan även vara fördelaktigt att ta hjälp av auktoriserade experter för att säkerställa att alla krav och bestämmelser efterlevs.