Imkanal

Startsida
Guide – Bygglov och anmälan

Vid nybyggnad eller ändring av en imkanal är det nödvändigt att göra en anmälan till kommunen. Det är inte tillåtet att påbörja installationen förrän du har fått ett beslut om startbesked.

Krav på imkanalens utformning

En imkanal är avsedd att föra bort luft från ett utrymme där matlagning sker. Kanalen ska ha god uppfångningsförmåga och vara utformad så att den kan rengöras från avlagringar som fett och matos. Det är viktigt att regelbundet rengöra imkanalen för att minska risken för brandspridning.

Brandsäkerhetskrav

Imkanalen ska inte sprida brand i ett tidigt skede. För storkök ska imkanalen stå emot brand i 60 minuter och för bostäder i 15 minuter. Innan imkanalen får användas, ska den besiktigas av en sakkunnig brandkonsult eller skorstensfejarmästare för att kontrollera att den är korrekt installerad med rätt brandskydd.

Nödvändiga handlingar för anmälan

För att kunna handlägga din anmälan om installation av imkanal krävs olika handlingar som planritning, teknisk beskrivning och kontrollplan. Dessa handlingar ska skickas in till kommunen för bedömning.