Hiss

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Installation eller väsentlig ändring av en hiss inomhus kan kräva bygglov, speciellt om det påverkar byggnadens yttre utseende eller innebär en tillbyggnad. Det är viktigt att först anmäla projektet till kommunen och invänta ett startbesked innan arbetet påbörjas.

Bygglovsregler för installation och ändring av hissar

För installation eller väsentlig ändring av en hiss är en anmälan till kommunen nödvändig. Exempel på väsentliga ändringar inkluderar byte av hissens styrsystem eller hisskorg. Om installationen medför en förändring av fasaden eller en tillbyggnad av byggnaden, krävs bygglov. Detta gäller för alla typer av fastigheter, inklusive flerbostadshus och offentliga byggnader.

Specifika krav och procedurer

Vid ansökan eller anmälan till kommunen bör man förbereda och skicka in nödvändiga handlingar och ritningar. Detaljerna och kraven kan variera beroende på kommunens regler och den specifika byggnadens förutsättningar. För hissar i bostadsrättsföreningar kan det även krävas godkännande från föreningen.