Häckar och träd

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Att plantera häckar och träd på egen fastighet kräver vanligtvis inga bygglov eller tillstånd. Det är dock viktigt att beakta vissa regler och riktlinjer för att undvika problem med grannar och påverkan på trafiksäkerheten.

Plantering och skötsel av häckar

När du planterar en häck, undvik att placera den precis vid tomtgränsen. Detta förhindrar att den växer in på grannens tomt eller över gatan. Häckar får inte heller hindra sikten för trafiken, särskilt vid korsningar och garageutfarter. En rekommenderad höjd är högst 80 cm i närheten av gatukorsningar och vid utfarter för att säkerställa god.

Regler för träd på din fastighet

När det gäller träd, kan de vara skyddade genom detaljplaner eller områdesbestämmelser. I sådana fall kan det krävas marklov för att fälla träden. Det är viktigt att kontrollera lokala bestämmelser innan du vidtar åtgärder som kan påverka träd på din fastighet.

Sammanfattning och goda råd

Sammanfattningsvis är det viktigt att noggrant planera placering och skötsel av häckar och träd på din fastighet. Detta bidrar till en god grannsämja och säkerställer att du följer lokala bestämmelser och regler. Om du är osäker på vilka regler som gäller i din kommun, rekommenderas det att kontakta din lokala byggnadsnämnd för vägledning eller en auktoriserad bygglovshandläggare.