Friggebod

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

En friggebod är en komplementbyggnad som ger möjlighet att utöka utrymmet på en fastighet utan krav på bygglov. Det är tillåtet att bygga en friggebod på upp till 15 kvadratmeter, vilket gör den idealisk för användning som förråd, gäststuga, bastu eller växthus.

Regler för att bygga en friggebod

För att bygga en friggebod utan bygglov, måste vissa regler följas. Den totala ytan för en eller flera friggebodar på en fastighet får inte överstiga 15 kvadratmeter. Höjden från mark till taknock får inte vara mer än 3 meter, och friggeboden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Dessa begränsningar är avgörande för att bygget ska kunna genomföras utan bygglov.

Bygga till en befintlig friggebod

För tillbyggnad av en befintlig friggebod gäller samma regler som för att bygga nytt. Den totala ytan för alla friggebodar på en fastighet, inklusive tillbyggnader, får inte överstiga 15 kvadratmeter. Överskrider den totala ytan denna gräns, blir bygglovsansökan nödvändig.

Friggebodsregler i detalj

Utöver storleksbegränsningar och placering, finns det andra regler att beakta för friggebodar. Dessa inkluderar att friggeboden inte får användas för boendeändamål, och att den inte får påverka omgivningen negativt, till exempel genom att blockera grannars utsikt eller orsaka skuggning. Det är även viktigt att friggeboden följer gällande regler för byggnaders utseende och materialval i det aktuella området. Dessa regler bidrar till att upprätthålla en harmonisk och säker miljö på fastigheten och i dess omgivning.