Förråd

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

För att bygga eller bygga till ett förråd i Sverige, varierar kravet på bygglov beroende på förrådets storlek och placering. Generellt krävs inget bygglov för mindre förråd, men större konstruktioner eller de som placeras nära tomtgränser kan behöva bygglov.

Bygglovsregler för nya förråd och tillbyggnader

Bygglov krävs oftast för att uppföra en ny byggnad eller göra en tillbyggnad, vilket inkluderar förråd. Regeln är att om förrådet ökar en byggnads volym och är större än vissa angivna mått, eller om det byggs i direkt anslutning till huvudbyggnaden, anses det vara en tillbyggnad och kräver därmed bygglov.

Undantag från bygglovsplikt för förråd

För en- och tvåbostadshus samt ekonomibyggnader finns undantag från bygglovsplikten. Detta inkluderar förråd under en viss storlek och som inte väsentligt påverkar byggnadens eller områdets karaktär. Det är dock viktigt att kontrollera lokala bestämmelser, eftersom detaljplaner och områdesbestämmelser kan påverka om bygglov behövs.

Särskilda överväganden

Vid placering av förråd nära tomtgränser är det viktigt att underrätta grannarna och eventuellt inhämta deras skriftliga tillstånd, speciellt om förrådet anses vara en utbyggnad av huvudbyggnaden. Även om bygglov inte krävs, bör hänsyn tas till byggnadens och områdets estetiska och kulturhistoriska värden.