Fönster och dörrar

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Att ändra fönster och dörrar på en byggnad kan innebära en signifikant förändring av dess yttre utseende. Beroende på omfattningen och typen av förändring, kan bygglov vara nödvändigt. Detta gäller speciellt om ändringarna innebär att ta upp nya dörrar och fönster i fasaden, sätta in nya takfönster, eller göra väsentliga ändringar på befintliga fönster och dörrar.

Bygglovsplikt för ändringar av fönster och dörrar

I de flesta fall krävs bygglov för att utföra större förändringar på fönster och dörrar, speciellt inom detaljplanerade områden. Bygglov krävs för exempelvis att ta upp nya dörrar eller fönster, ändra storlek, placering eller hängning av befintliga fönster och dörrar, eller att sätta in nya takfönster. Detta innefattar även förändringar av material och färg på fasad, byte av tak, och liknande åtgärder som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.

Undantag från bygglovsplikt

Det finns dock vissa undantag från kravet på bygglov, beroende på omfattningen och typen av ändring. Mindre förändringar, som inte väsentligt påverkar byggnadens eller områdets karaktär, kan ibland göras utan bygglov. Det är viktigt att konsultera lokala bestämmelser och detaljplaner för att fastställa om en viss åtgärd kräver bygglov eller ej.