Flytta kök eller badrum

Startsida
Guide – Bygglov och anmälan

Flytta kök eller badrum inomhus kan ofta göras utan bygglov. Det är dock viktigt att vara medveten om att vissa förändringar kan kräva anmälan och godkännande från berörda myndigheter.

Bygglov för inomhusändringar

Generellt krävs inte bygglov för att flytta kök eller badrum. Men om arbetet påverkar byggnadens bärande konstruktion, brandskydd, ventilation eller innebär en ny VA-stam, kan en anmälan behövas.

Viktiga överväganden

Ändringar som inte påverkar bärande delar eller installationer av eldstäder, rökkanaler, ventilationsanordningar, vatten och avlopp är vanligtvis tillåtna utan bygglov. Men vid större förändringar i dessa system kan myndighetens godkännande krävas.

Anmälningspliktiga åtgärder

Vissa åtgärder, även de som inte är bygglovspliktiga, kan vara anmälningspliktiga. Det är viktigt att kontrollera med lokal myndighet om en anmälan krävs för den specifika ändringen som planeras.