Flerbostadshus

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Bygglov är ofta nödvändigt för nya flerbostadshus, tillbyggnader och ändringar av byggnadens yttre utseende, som att byta färg, material, tak, fönster eller dörrar.

Bygglov för nya flerbostadshus och tillbyggnader

För att bygga ett nytt flerbostadshus eller göra en tillbyggnad krävs vanligtvis bygglov. Detta inkluderar också andra ändringar som kan påverka byggnadens struktur eller användning. Kontroll av lokala detaljplaner och regler är viktigt för att förstå de specifika kraven i din kommun.

Fasadändringar i flerbostadshus

Fasadändringar som involverar signifikanta förändringar av byggnadens yttre utseende kräver oftast bygglov. Detta kan innefatta förändringar av fasadmaterial, färg, takmaterial, samt installation av nya fönster och dörrar. Att utföra dessa ändringar utan nödvändigt bygglov kan leda till problem med kommunen.

Ansökningsprocess för bygglov

När du ansöker om bygglov, bör du förbereda och skicka in detaljerade ritningar och planer som visar de föreslagna ändringarna. Kommunen kan kräva ytterligare dokumentation eller godkännande beroende på projektets omfattning och inverkan på omgivningen.