Fettavskiljare

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Installation av fettavskiljare kan kräva en anmälan beroende på kommunala regler, även om bygglov oftast inte krävs.

Bygglov och anmälan för fettavskiljare

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera en fettavskiljare. Det är dock viktigt att kontrollera de specifika reglerna i din kommun, då de kan variera. I vissa fall kan en anmälan behövas.

Krav vid installation

Vid installation av fettavskiljare ska dimensionering och installation göras i enlighet med svensk standard SS-EN1852 och Boverkets byggregler. Efter installationen ska fettavskiljaren i vissa fall anmälas och godkännas av relevant kommunal myndighet.

Anmälningspliktig åtgärd

I vissa kommuner räknas installation av fettavskiljare som en anmälningspliktig åtgärd. Det är viktigt att göra en sådan anmälan innan installationen påbörjas och att uppfylla alla kommunala krav och riktlinjer.