Installation av fettavskiljare kan kräva en anmälan beroende på kommunala regler, även om bygglov oftast inte krävs.

Bygglov och anmälan för fettavskiljare

I de flesta fall behövs inget bygglov för att installera en fettavskiljare. Det är dock viktigt att kontrollera de specifika reglerna i din kommun, då de kan variera. I vissa fall kan en anmälan behövas.

Krav vid installation

Vid installation av fettavskiljare ska dimensionering och installation göras i enlighet med svensk standard SS-EN1852 och Boverkets byggregler. Efter installationen ska fettavskiljaren i vissa fall anmälas och godkännas av relevant kommunal myndighet.

Anmälningspliktig åtgärd

I vissa kommuner räknas installation av fettavskiljare som en anmälningspliktig åtgärd. Det är viktigt att göra en sådan anmälan innan installationen påbörjas och att uppfylla alla kommunala krav och riktlinjer.