Fasadändring

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Bygglov krävs ofta för fasadändringar som innebär en betydande förändring av en byggnads yttre utseende. Detta kan inkludera förändringar i material, färg, fönster, dörrar och tak.

Krav på bygglov för fasadändringar

För ändringar i fasadens eller takets material och utseende behöver du oftast ansöka om bygglov. Detta gäller även för åtgärder som att måla om, byta fasadbeklädnad, eller göra ändringar i fönster och dörrar. Varje ändring bör utföras varsamt för att bevara byggnadens karaktärsdrag och ta hänsyn till omgivningen.

Förändringar som kräver bygglov

Ändringar som kräver bygglov inkluderar ändring av färgen på en byggnad, ändring av fasadmaterial eller täckningsmaterial, samt att ta upp nya dörrar och fönster eller ändra befintliga. Dessa krav gäller inom områden med detaljplan.

Undantag från bygglovsplikt

Vissa byggnader, som en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, kan vara undantagna från bygglovsplikt om ändringen inte väsentligt påverkar byggnadens eller områdets karaktär. Dock bör man alltid kontrollera de lokala bestämmelserna och detaljplanen.