Eldstad, braskamin och skorsten

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Installation eller väsentlig ändring av eldstäder, braskaminer och skorstenar kan kräva bygglov, särskilt om de påverkar byggnadens yttre utseende eller struktur.

Bygglov för skorstenar och rökkanaler

Bygglov krävs generellt för nya skorstenar på taket eller nya rökkanaler på fasaden om de väsentligt ändrar byggnadens yttre utseende. Det är viktigt att skorstenens utformning och placering sker i samråd med en skorstensfejarmästare (sotare) för att uppfylla gällande regler och standarder.

Bygganmälan för eldstäder

För installation av en ny eldstad eller braskamin kan en bygganmälan behövas. Detta gäller speciellt om installationen innebär en ny skorsten eller väsentlig förändring av rökkanalen. Det är viktigt att få ett startbesked från kommunen innan installationen påbörjas.

Överväganden vid ändring av eldstäder

Vid byte eller väsentliga ändringar av eldstäder, som till exempel byte från braskamin till kakelugn eller installation av en tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion, kan bygglov eller särskilda anmälningar krävas. Det är viktigt att rådgöra med en skorstensfejarmästare eller sakkunnig i dessa fall.