Dränering

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Dränering, som innefattar grävning av diken eller nedläggning av dräneringsledningar för att hantera oönskat grund- eller ytvatten, kan kräva marklov beroende på omfattningen av arbetet och platsens förhållanden.

Marklov vid dränering

Om dräneringen innebär en permanent förändring av marknivån med mer än +/- 0,5 meter, krävs marklov. Detta gäller även om dräneringen medför en väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp inom en byggnad eller tomt.

Detaljplan och marklov

Inom områden som omfattas av en detaljplan kan marklov krävas för avsevärda förändringar i markhöjden. I områden utanför detaljplan kan andra regler gälla, och marklov kan krävas även för andra åtgärder som fällning av träd eller anläggning av skog.

Lokala variationer

Det är viktigt att notera att krav på marklov för dränering kan variera mellan olika kommuner. I vissa kommuner krävs inte marklov för dränering, så det är viktigt att kontrollera lokala regler och bestämmelser.