Cisterner

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Bygglov krävs för att inrätta, flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar, särskilt om de är till för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga eller varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.

Krav på bygglov för fasta cisterner

Bygglov är nödvändigt för fasta cisterner som är avsedda för förvaring av kemiska produkter, bensin, olja och andra hälso- och miljöfarliga ämnen. Dessa cisterner kan vara öppna eller slutna och kan ha olika former som cylindriska, sfäriska eller lådformade. Lovplikten gäller för såväl större oljelager som mindre behållare, och även för bensinpumpar som är fast installerade.

Regler och bestämmelser

Oavsett om bygglov krävs eller inte, måste alla cisterner och fasta anläggningar uppfylla kraven i plan- och bygglagstiftningen. Detta innebär att de måste vara konstruerade, placerade och underhållna på ett sätt som minimerar risker för hälsa och miljö och följer säkerhetsföreskrifter.

Ansökningsprocessen

Vid ansökan om bygglov för fasta cisterner måste detaljerade ritningar och planer som visar cisternens konstruktion, placering och säkerhetsåtgärder inlämnas. Det är viktigt att dessa planer visar hur cisternen kommer att användas, och hur den uppfyller alla relevanta lagar och föreskrifter.