Carport och garage

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Bygglov krävs för att bygga nya carportar och garage eller genomföra väsentliga ändringar på befintliga, vilket inkluderar att följa bestämmelser för brandskydd och placering.

Bygglov för nya carportar och garage

För att bygga ett nytt garage eller en carport krävs bygglov, särskilt om byggnaden överstiger en viss storlek, vanligtvis 30 kvadratmeter. Detta säkerställer att den nya konstruktionen följer lokala regler och bestämmelser, inklusive placering i förhållande till tomtgränser och gator.

Bygglov för ombyggnation av carport till garage

Ombyggnation av en carport till ett garage innebär en utvändig ändring som kräver bygglov, ofta på grund av brandskyddskrav gentemot andra byggnader. Även att bygga en vägg på en befintlig carport eller byta en garageport till en vägg innebär en fasadändring som kräver bygglov.

Fasadförändringar och bestämmelser

Alla förändringar som påverkar fasaden på ett garage eller en carport, såsom att installera fönster eller bygga väggar, kräver ofta bygglov. Dessa ändringar ska följa gällande bestämmelser för att säkerställa att byggnaden fortsätter att uppfylla kraven på säkerhet och estetik.

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen för bygglov för garage och carportar innefattar att inlämna ritningar och planer som tydligt visar byggnadens dimensioner, placering och design. Det är viktigt att dessa planer överensstämmer med gällande byggföreskrifter och lokala bestämmelser.