Campingplatser och friluftsbad

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

För att anordna, flytta eller väsentligt ändra campingplatser och friluftsbad krävs bygglov, vilket säkerställer att dessa anläggningar uppfyller alla nödvändiga regler och bestämmelser.

Bygglov för campingplatser

Bygglov krävs för att etablera nya campingplatser eller göra väsentliga ändringar på befintliga. Detta omfattar säkerställandet av att campingplatsen är lämplig för dess avsedda användning, inklusive tillgång till nödvändiga faciliteter och överensstämmelse med lokala miljö- och säkerhetsföreskrifter.

Bygglov för friluftsbad

Likaså krävs bygglov för att anlägga eller genomföra större ändringar på friluftsbad. Dessa krav säkerställer att friluftsbaden uppfyller sanitära standarder, säkerhetskrav och är tillgängliga för allmänheten samtidigt som de respekterar den lokala miljön.

Planering och regelverk

Vid planering av campingplatser och friluftsbad är det viktigt att noga överväga deras placering, storlek och påverkan på närliggande områden. Detta inkluderar att följa alla tillämpliga lokala planbestämmelser och miljöregler för att minimera störningar och miljöpåverkan.

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen för bygglov innefattar att inlämna detaljerade ritningar och planer som tydligt visar hur anläggningen kommer att byggas och drivas. Det är viktigt att dessa planer också visar hur man avser att hantera eventuella miljömässiga och samhälleliga påverkningar.