Brygga och småbåtshamn

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Att bygga eller ändra bryggor och småbåtshamnar kan kräva bygglov beroende på deras storlek och inverkan på omgivningen. Denna process är viktig för att säkerställa att alla nya konstruktioner eller ändringar är i linje med lokala regelverk och miljöbestämmelser. Vidare hjälper det till att skydda vattenmiljön och främja en hållbar användning av kustområdena, samtidigt som det garanterar att byggnationerna är säkra och funktionella för sina avsedda ändamål.

Bygglov för småbåtshamnar

Bygglov krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra småbåtshamnar. Småbåtshamnarna kan omfatta en brygga, kaj eller liknande med plats för flera mindre båtar för fritidsändamål.

Bygglov för bryggor

Mindre bryggor kräver vanligtvis inte bygglov. Dock, om en brygga är av större storlek och innehåller flera båtplatser, kan den klassificeras som en småbåtshamn och därmed vara bygglovspliktig. Dessutom, om bryggan är belägen inom ett strandskyddat område, krävs strandskyddsdispens oavsett dess storlek.

Dokumentation och ritningar

För att ansöka om bygglov för en större brygga eller småbåtshamn är det viktigt att alla handlingar är fackmannamässigt ritade. Detta inkluderar att ritningarna är måttsatta, skalenliga och utförda med linjal och svarta linjer på vit bakgrund.

Kostnader för bygglov

Kostnaden för bygglov för en småbåtshamn baseras på antalet arbetstimmar, där timavgiften kan variera. Tillkommande kostnader kan inkludera grannehörande, startbesked, tekniskt samråd och eventuella avvikelser från gällande detaljplan.