Balkong

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Att bygga eller ändra balkonger är en viktig aspekt vid nybyggnation, tillbyggnad, och ändring av byggnadens yttre utseende, med specifika regler och bestämmelser som måste följas.

Grundläggande om balkongbyggnation

Du behöver bygglov för att uppföra en ny balkong på en befintlig byggnad, även om vissa undantag kan finnas för en- och tvåbostadshus. En balkong byggs oftast på en platta med ett skyddsräcke och skjuter ut från byggnadens fasad.

Regler och begränsningar

Bygglov krävs oftast när du gör en ändring av en byggnads yttre utseende, som att bygga en balkong. Detta gäller även för fasadändringar som byte av material och färg på fasad, byte av tak, fönster och ytterdörrar.

Placering och storlek

Placeringen av en balkong på en befintlig byggnad bör övervägas noga, inklusive dess storlek, utformning och påverkan på byggnadens estetik och funktion.

Utformning och estetik

Utformningen av en balkong bör passa in i den omgivande byggnadsmiljön och följa eventuella lokala riktlinjer eller begränsningar, särskilt när det gäller ändringar av byggnadens yttre utseende.

Ytterligare bestämmelser

Utöver själva byggnationen av en balkong kan andra aspekter som påverkar byggnadens yttre utseende, till exempel färgval och material, kräva ytterligare tillstånd eller anmälningar.

Även om regler kan variera mellan olika kommuner, är det viktigt att noggrant planera och följa alla gällande bestämmelser för att undvika framtida komplikationer.