Attefallshus

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Attefallshus är små bostadsbyggnader som kan uppföras på en tomt utan krav på traditionellt bygglov, men det finns specifika restriktioner och regler som måste följas.

Vad är ett Attefallshus?

Attefallshus är ett mindre komplementbostadshus, uppkallat efter dåvarande bostadsminister Stefan Attefall. Detta tillåter fastighetsägare att bygga ett litet hus på upp till 30 kvadratmeter på sin tomt utan traditionellt bygglov. Attefallshus kan användas som permanentbostad, gästhus, uthyrningsobjekt eller arbetsplats.

Regler och Restriktioner

Även om Attefallshus inte kräver traditionellt bygglov, finns det viktiga regler och restriktioner som måste beaktas. Husets maximala yta får vara 30 kvadratmeter och höjden får inte överstiga 4 meter. Det krävs även en anmälan till och ett startbesked från kommunen innan byggnation påbörjas.

Placering på Fastigheten

Attefallshus får placeras nära huvudbyggnaden men måste följa vissa avståndskrav från fastighetsgränser och andra byggnader. Avståndet till tomtgränsen bör vara minst 4,5 meter, om inte särskilt tillstånd erhålls från grannar för närmare placering.

Design och Utseende

Attefallshusets design och utseende bör anpassas efter den befintliga bebyggelsen för att säkerställa en estetiskt tilltalande miljö. Vissa kommuner kan ha specifika riktlinjer eller begränsningar angående byggnadens utformning och färgval.

Tilläggsregler

Utöver byggnationen av själva huset kan installation av avlopp, vatten, och el kräva ytterligare tillstånd eller anmälningar. Det är viktigt att kontrollera dessa krav med kommunen.

Trots att Attefallshus erbjuder en förenklad byggprocess, är det fortfarande viktigt att noggrant planera och följa alla gällande regler och bestämmelser för att undvika framtida komplikationer.

Det är viktigt att notera att regler och bestämmelser för Attefallshus kan skilja sig åt mellan olika kommuner och kan uppdateras över tid. För att få den mest aktuella och detaljerade informationen, rekommenderas det att du kontaktar din lokala kommun eller en auktoriserad bygglovshandläggare för specifik vägledning gällande ditt Attefallshusprojekt.