Altan, trädäck, terrass, uteplats

Guide – Bygglov och anmälan

Behöver du ritningar eller hjälp med bygglovshandlingar?

Vi har experter som står redo att hjälpa dig från idé till projektstart

Läs mer

Denna sida tillhandahåller vägledning för individer som planerar att bygga altaner, trädäck, terrasser eller uteplatser. Det är viktigt att vara medveten om de gällande bygglovsreglerna för att säkerställa att ditt byggprojekt följer lokala föreskrifter.

Bygglov för Nybyggnation och Tillbyggnader

Bygglov är ofta nödvändigt när du planerar att bygga nytt eller bygga till, speciellt för konstruktioner som altaner, trädäck och terrasser. Detta gäller både för sammanbyggda och fristående konstruktioner, samt konstruktioner på tak eller i takfall.

Undantag för En- eller Tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten. En altan anses bygglovsbefriad om den är direkt ansluten till huset, inte överstiger en höjd av 1,8 meter från marknivån, är placerad inom 3,6 meter från byggnaden och håller ett avstånd av minst 4,5 meter från fastighetsgränsen.

Ändringar av Byggnadens Yttre Utseende

Bygglov kan krävas om konstruktionen av altanen, trädäcket eller terrassen medför en avsevärd förändring av byggnadens yttre utseende. Särskild uppmärksamhet bör ges till konstruktioner som förändrar byggnadens volym, höjd eller placeras på tak.

Markförändringar

Markförändringar i samband med byggnation av altan, trädäck eller terrass kan påverka bygglovsprocessen. Placering och integrering med befintlig bebyggelse är avgörande faktorer som ska beaktas.

Skyddad Uteplats

För anordnande av en skyddad uteplats med mur eller plank gäller specifika regler. Dessa konstruktioner får vara högst 1,8 meter, placeras högst 3,6 meter från bostadshuset och måste hålla ett avstånd på minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Det är viktigt att notera att även om vissa konstruktioner som altaner och uteplatser inte kräver bygglov, kan ändringar som installation av en altandörr eller inglasning av en befintlig altan kräva bygglov.

Observera att informationen på denna sida är generell och kan variera beroende på lokala bestämmelser. Det är viktigt att rådgöra med en auktoriserad bygglovshandläggare eller kontakta din lokala kommun för att få aktuell och specifik information för ditt byggprojekt.